Atauzem Final Soru ve Cevapları

Atauzem Final Soru ve Cevapları
Atauzem final soruları, Atauzem final soru ve cevapları

HEMŞİRELİKTE EĞİTİM

1. Aşağıdakilerden hangisi hemŞirenin eğitici rolünü önemli kılmaktadır?
A) Sağlıklı ve hasta kiŞilere danıŞmanlık vermekle yükümlüdür
B) Meslektaşlarına hizmet içi eğitim vermekle görevlidir
C) Tıbbi-teknolojik geliŞmeleri ve değiŞimleri bilme ve öğretme sorumluluğu vardır
D) Toplumun sağlıklı yaŞam isteğine cevap vermekle yükümlüdür
E) Hepsi
2. HemŞire eğitimci rolü ile tam olarak aŞağıdakilerden hangisini yapmaktadır?
A) Hastalara bilgi vermektedir
B) Sağlamlara bilgi vermektedir
C) Hasta/sağlam herkese bilgi vererek, olumlu tutum ve davranıŞ kazanmalarını sağlamaktadır
D) Topluma mesaj vermektedir
E) Hasta yakınlarına bilgi vererek bilgi eksikliklerini gidermektedir
3. AŞağıdakilerden hangisi öğrenmenin temel özelliğidir?
A) Öğrenme yaŞantı ürünüdür
B) Öğrenme sonucunda kesinlikle bir davranıŞ değiŞikliği oluŞur
C) Öğrenme kalıcı izlidir
D) Hepsi
E) Hiçbiri
4. Hangisi bütüncü sağlık kavramını en doğru biçimde tanımlamaktadır?
A) Hastalık ve sağlığı ayrı ayrı değerlendirilir

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: