Mahşerin Dört Atlısı

Mahşerin Dört Atlısı, İncil’de adları geçen, kıyamet gününde ortaya çıkacaklarına inanılan 4 atlı. İncil yazarlarından Yuhanna’nın Patmos adası’nda gördüğü bir vizyondan çıkmıştır. Bu Kitabı Mukaddes’in Vahiy bölümünde kayıtlıdır.

Dört atlı ve simgeleri
Beyaz at : Kutsallığı simgeler. Binicisi; yay taşır, taç takar. Gücü; savaşması ve yenmesidir. Binicisi; İsa’nın kral olarak hazır bulunduğunu simgeler.

Kırmızı at : Dökülen kanların rengini simgeler. Binicisi; kılıç taşır. Gücü savaş getirmesidir. Binicisi; savaşları ve çatışmaları simgeler.

Siyah at : Ölüme yakınlığı simgeler. Binicisi terazi taşır. Gücü; kıtlık, açlık, yoksulluktur. Binicisi kıtlığı, açlığı, yoksulluğu simgeler.

Yeşil at : Ölümün soğuk yüzünü ve çürümeyi simgeler. Binicisi ölümdür. Gücü; salgın hastalıklar ve can güvensizliğidir. Binicisi; ölümü, öldürülmeyi ve vakitsiz ölümleri simgeler.

Advertisements

Tags: , , , , , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: