250 şirketin dış borcu Türkiye’yi terletecek

Başbakan Yardımcısı Ekren’in açıkladığı yeni programda ek vergi öngörülmüyor.
Küresel krizin etkisiyle hükümet, ekonomik hedeflerini revize etti. Önceki gün açıklanan ‘Katılım Öncesi Ekonomik Program’a göre Türkiye ekonomisi, bu yıl yüzde 3,6 daralacak. Aynı dönemde ihracat da 104 milyar TL’ye gerileyecek.

Bu verilere özel sektörün dış borcu da eklenince Türkiye’nin ‘başı ağrıyacak’. 2008 yılı sonu itibarıyla özel sektörün dış borcu 111,5 milyar dolar. Bunun 35,4 milyar dolarlık kısmı bu yıl ödenecek. Geriye kalanın üçte ikisinin vadesi ise 2010 yılı ve sonrasında doluyor. 2008 yılının ikinci yarısında derinleşen küresel mali krizin etkisiyle iç ve dış ekonomik faaliyetlerdeki belirgin yavaşlama, özel sektörün dış borcunun yenilenebilirliği konusundaki kaygıları artırdı. Bankacılık dışı şirketlerin dış borç stokunun yüzde 61,7’si dolar, yüzde 35,4’ü ise Euro cinsinden. Söz konusu kesim ağırlıklı olarak İngiltere, Bahreyn, Almanya ve Malta gibi ülkeler üzerinden borçlanmış görünüyor. Borç stokunun yüzde 70’i, 250 şirkete ait bulunuyor. Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Nazım Ekren tarafından önceki gün açıklanan Katılım Öncesi Ekonomik Program’a göre global kriz, uluslararası sermaye hareketlerinin daralmasına yol açacak. 2008 yılında rezerv hariç 36,2 milyar dolar olarak gerçekleşen sermaye ve finans hesaplarının 2009’da 6,4 milyar dolar açık vermesi bekleniyor.

Küresel ekonomik canlanmanın başlaması ile uluslararası sermaye hareketlerinin tekrar hız kazanacağı ve 2010’dan itibaren Türk ekonomisine sermaye girişlerinin tekrar başlayacağı düşünülüyor. 2010 ve 2011 yıllarında rezerv hariç sermaye hesabı dengesinin sırasıyla 25,1 milyar dolar ve 32,1 milyar dolar olarak gerçekleşeceği tahmin ediliyor. Ayrıca geçen yıl 15,6 milyar dolar düzeyinde gerçekleşen net doğrudan yatırımların, bu sene 8,6 milyar dolar düzeyine inmesi bekleniyor. Yeni programın bazı önemli başlıkları ise şöyle: Yeni vergi harcamasına yol açacak düzenleme yapılmayacak. Yerel yönetimlerin gelirlerini artıracak reform yasalaşacak. Vergi mevzuatı sadeleştirilecek. 2010’da otomatik vergi tahsilat sistemi hayata geçirilecek. Önceliği olmayan kamu harcamaları sonlandırılacak. Maktu vergi ve harçlar ekonomik koşullara göre güncellenecek.

Memur maaşına enflasyon sınırı

Yeni ekonomik programa göre memurların ve memur emeklilerinin maaşları hedeflenen enflasyon oranında artırılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarına ise önceki 6 aylık enflasyon kadar zam yapılacak. Yeni personel istihdamına yönelik sınırlamalar da devam edecek. Sağlık harcamalarında tasarrufa gidilecek. Öte yandan krize karşı alınan 36 önlemin, 2008-2010 dönemindeki toplam maliyeti 54 milyar 371 milyon lira olarak belirlendi. Önlemlerin yarısını harcamayla ilgili tedbirler oluşturuyor.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: