Bakanlıkların ihale yasakları

İçişleri ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa göre 3 firmaya, 1’er yıl süreyle ihalelere katılma yasağı getirdi. Yasaklara ilişkin duyurular, Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.

Duyurulara göre MEB, “Gül-Ba Zirai İlaç Gıda Otomotiv Medikal Temizlik Limited Şirketi”ni ihalelerden men etti.
Malatya’da bulunan Akçadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, 14 Ağustos 2008 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan hizmet alımı ihalesine katılan şirket ihalelerden men edildi.

Yasağın başlangıç tarihi 12 Mart 2009, bitiş tarihi ise 11 Mart 2010 olarak belirlendi.

Söz konusu ihalede yasağa gerekçe olarak, şirketin mücbir sebepler dışında, ihale dokümanı ve sözleşme hükümlerine uygun olarak taahhüdünü yerine getirmemesi gösterildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI

İçişleri Bakanlığı, Kastamonu’nun Küre İlçesi Köyleri Hizmet Götürme Birliğinin ihalesine katılan “Öz-İlke İnşaat Taahhüt Petrol Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne ihale cezası verdi.

Kastamonu’da bulunan şirket tüm ihalelerden men edildi.

Bu arada İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) tarafından yapılan ihaleye giren, “Kuzenler Mühendislik Makine İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi”ne ihale cezası verdi.

Ankara’da bulunan şirket, 1 yıl süreyle yapılacak olan tüm ihalelere katılamayacak.

4734-4735 SAYILI KANUNLAR

4734 Sayılı Kamu İhale ve 4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu “yasak fiil veya davranışları” düzenliyor.
Söz konusu maddelerde, mevzuata aykırı davranışlardan bazıları şöyle sıralanıyor:

“Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

-İsteklileri tereddüte düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

-Sahte belge veya teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

-Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: