DYH’ye vergi cezası Alman Meclisi’nde

Almanya’da aralarında Sevim Dağdelen, Hakkı Keskin ve Hüseyin Kenan Aydın’ın da yer aldığı, Sol Partili (Die Linke) 10 milletvekili Federal Hükümet’in yanıtlaması talebiyle Federal Meclis’e bir soru önergesi vererek Türkiye’deki basın özgürlüğü ihlalelerini sordu.

Alman hükümetinin Türkiye’deki düşünce ve basın özgürlüğüyle ilgili girişimlerde bulunup, bulunmadığının da sorulduğu toplam 12 soruluk önerge dün akşam Federal Meclis Başkanlığı’na teslim edildi. 14 Nisan’a kadar hükümetin yanıtlanması beklenen önergede, Doğan Yayın Holding’e yönelik vergi cezası için aralarında Türkiye Gazeteciler Sendikası’nın da yer aldığı çeşitli kesimlerce, “Eleştirel meydayı yola getirmek için iktidar sahiplerinin siyasi bir kararı” olarak değerlendirildiği hatırlatıldı. “Federal Hükümet bu görüşü paylaşıyor mu” sorusunun yöneltildiği Die Linke Grubu’nun önergesine, imza atan milletvekilleri ise şöyle: “Sevim Dağdelen, Ulla Jelpke, Heike H?nsel, Inge Höger, Wolfgang Gehrcke, Alexander Ulrich, Dr. Norman Paech, Dr. Hakki Keskin, Dr. Dieter Dehm, Hüseyin-Kenan Aydın.”
/_np/3146/7643146.jpg
İşte 12 soruluk önerge

1-Federal Hükümet, Avrupa Parlamentosu’nun “Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün tümüyle güvence altında bulunmadığı” yönündeki tespitini paylaşıyor mu? Yanıt evet ise Hükümetin düşüncesine göre hangi alanlarda Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün tümüyle güvence altında değildir? Türkiye’de düşünce ve basın özgürlüğünün devlet kurumlarınca veya hükümet çevrelerince ihlal edildiğine dair hangi bilgilere sahiptir?

2-Federal Hükümet, Avrupa Parlamentosu’nun “TCK’nın 301. maddesinde Nisan 2008’de yapılan değişiklikler yetersizdir. Çünkü hálá Türkiye’de bu temelde ve TCK, TMY ve Basın Yasası’ndaki diğer maddeler uyarınca şiddete başvurmadan düşüncelerini açıklayan kişiler mahkum edilmektedir” yönlü ve Leyla Zana ile hapis cezalarına çarptırılan Evrensel gazetesi yöneticileri Ahmet Sami Belek ve Uğraş Vatandaş örneklerinde yaşanmış tespitini paylaşıyor mu?

3- Federal Hükümet, TGS’nin ’Ergenekon Davası’nın devlet içindeki çeteleri ortaya çıkarmak ve yargılamak yerine, siyasi iktidarca aydınlar, medya kuruluşları ve demokratik kitle örgütleri üzerinde bir baskı aracı olarak kullanılmasıyla ilgili’ endişelerini paylaşıyor mu?

4-Federal Hükümet, ÇGD’nin ’Türk hükümet temsilcilerinin boykot çağrılarının çağdışı olduğu’ yönlü değerlendirmelerini paylaşıyor mu?

5-Federal Hükümet Doğan Yayın Holding’e vergi yasalarını ihlal nedeniyle yüz milyonlarca TL tutarında ceza verilmesi ve bu çerçevede Doğan TV’nin hisselerinin Axel Springer A.Ş’ye satılmasının bir rol oynadığı hakkında hangi ölçüde bilgi sahibidir?

6-Federal Hükümet, Doğan Yayın Holding’e verilen cezaya ilişkin TGS’nin ’Bu siyası iktidarın medyayı hizaya sokma girişimidir’ şeklindeki değerlendirmesini paylaşıyor mu?

7- Federal Hükümet, koalisyon ortaklarının oylarıyla kabul edilen 22.04.2008 tarihli ve 16/8871 Meclis Belge No’lu önergede yer alan, ’ikili ve çok taraflı görüşmeler çerçevesinde her ülkede düşünce ve basın özgürlüğünün korunması ve bu özgürlükleri güvence altına alan uluslararası sözleşmelerin hayata geçirilmesi konusunda çaba sarfetme’ taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?

8- Federal Hükümet söz konusu önergede yer alan, ’ikili ve çok taraflı görüşmeler çerçevesinde, düşünce ve basın özgürlüğü hakkının evrensel ve paylaşılmaz bir hak olduğu, bu hakkın sadece farklı politik düşüncelere sahip olanlar açısından değil, etnik, dinsel ve eşcinsel azınlıklar için de geçerli olduğu yönündeki düşüncelerinde ısrarlı olma’ taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?

9-Federal Hükümet söz konusu önergede yer alan, ’uluslararası organizasyonlar çerçevesinde, bu organizasyonlara üye ülkelerden ısrarla düşünce ve basın özgürlüğünü korumalarını talep etme’ taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?

10- Federal Hükümet söz konusu önergede yer alan, ’basın mensuplarının tehdit altında bulunduğu ülkelerde bu kişileri korumalarını talep etme’ taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?

11- Federal Hükümet, söz konusu önergenin kabul edildiği 19.06.2008 tarihinden bu yana Türkiye’de çok sayıda internet sitesine ulaşımın devlet organlarınca veya mahkeme kararlarınca engellenmesi konusunda hangi bilgilere sahiptir?

12- Federal Hükümet söz konusu önergede yer alan, ’burada adı geçen bütün taahhütler bağlamında internette sansür konusunu da diğer ülkelerle ilişkilerinde gönderme getirecektir ve buna karşı çıkacaktır’ şeklindeki taahhüdünü Türkiye ile olan ilişkilerinde hayata geçirmek için hangi adımları atmıştır?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: