Yargıtay, ’Kanunsuz suç olmaz’ dedi, 9 bin taklit davasına af vizesi çıktı

Dokuz bin taklit davası sanığına “TCK affı” Yargıtay’dan geçti ve Hükümet’in çıkardığı son dakika yasası bu davaları kurtarmaya yetmedi.

Yargıtay 7. Ceza Dairesi, TCK’nın, “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” genel düzenlemesinin 1 Ocak’tan itibaren yürürlüğe girmesine ve Anayasa Mahkemesi’nin “Marka Koruma Kanun Hükmünde Kararnamesi’yle (KHK) ile suç ve ceza getirilemeyeceği” şeklindeki iptal kararına dayanarak, taklit sanığına beraatı oy birliği ile onadı. Böylece, taklit sanıklarına TCK ile getirilen “örtülü af” Yargıtay vizesi aldı.

KHK yürürlükten kalktı

İki sayfalık Yargıtay kararında, TCK’daki, “kanunilik” ilkesinin yürürlüğe girmesi ve iptal kararıyla 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki KHK’nın örtülü olarak yürürlükten kaldırıldığının kabulü gerektiği belirtildi. Bu çerçevede, taklit sanıklarına yasa olmadan 556 sayılı KHK’dan artık ceza verilemeyeceği vurgulandı. Karar ilk örnek olma niteliği taşıyor. Aynı gerekçelerle Yargıtay, “KHK ile ceza verilemez” diye taklit mahkûmiyetlerini de bozacak. Ancak, iptal edilen 556 sayılı KHK’nın yerine çıkarılan yasanının yürürlük tarihi olan 28 Ocak’tan sonra işlenen taklit suçları yeni yasa çerçevesinde cezalandırılabilecek. Öte yandan, yaklaşık 9 bin taklit davası düşecek ve el konulan binlerce taklit ürün de iade edilecek.

Suç eşyası sayılmadı

Kararda, “Atılı eylem 1.1.2009 tarihinden itibaren suç olmaktan çıkmıştır. O halde, aynı tarih itibarıyla bu tür eylemler nedeniyle el konulan eşyalar da suç konusu eşya olmaktan çıkmıştır. İnceleme tarihi itibarıyla sözkonusu eşyaların bulundurulmasını bizatihi suç sayan herhangi bir yasa hükmü de bulunmamaktadır. Bu nedenle dava konusu eşyanın da iadesine karar verilmesi gerekmektedir” denildi. Yargıtay kararı özetle şöyle:

Kanunilik ilkesine aykırı

“Atılı eylem, (Tescilli marka hakkına tecavüz) TCK’nın 2. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. Bu duruma göre KHK hükmüyle getirilen bu düzenleme, TCK’nın 2. maddesindeki öngörülen ’kanunilik’ ilkesine uygun bulunmamaktadır. Nitekim Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı gerekçesinde, ’Kanunsuz suç ve ceza konulamayacağını, KHK hükmüyle suç ve ceza getirilemeyeceğini’ açıkça vurgulanmıştır. Bu durum karşısında, TCK’nın geçici birinci maddesi ile TCK’nın 2. maddesi ve 1.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren 5. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, 556 sayılı KHK’nın suç tanımlayan hükümlerinin tümüyle zımni olarak ilga edildiğinin, (örtülü olarak yürürlükten kaldırıldığının) kabulü gerekmektedir. Bu hukuki değerlendirmeye göre atılı eylem 556 sayılı KHK hükümleri kapsamında suç oluşturmayacaktır.”

Taklit davaları nasıl düştü

ANAYASA Mahkemesi, 556 sayılı KHK’nın cezai hükümlerini “KHK ile düzenlenemez, yasa gerekli” diyerek, iptal etmiş ve Hükümet’e, kanunla düzenleme yapması için 5 Ocak 2009’a altı ay süre tanımıştı. Hükümet bu zamana kadar yasal düzenlemeyi yapmadı. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, hazırladıkları birkaç maddelik tasarıyı 6 Ocak’ta Meclis’e gönderdi. 5833 sayılı Markalar Tasarısı’nın Meclis’ten çıkması 21 Ocak 2009’u buldu. Yasa 28 Ocak’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 1-28 Ocak 2009 tarihleri arasındaki yasal boşlukta açılan taklit ürün davaları, son Yargıtay kararı ile düşecek.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: