İmalatçı olmayan esnafa da KOSGEB desteği

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB)’nin verdiği destek ve kredilerin kapsamı genişletiliyor. Yeni hazırlanan kanun tasarısına göre daha önce sadece imalatçı sanayiye verilen destekler, hizmet ve ticaret erbabı ile girişimcilere de verilecek.

Yakın bir zamanda Meclis’te yasallaşması beklenen tasarıda ilk kez “girişimci” tanımına da yer veriliyor. Buna göre, bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişiler girişimci olarak nitelendirilecek ve bu girişimciler, KOSGEB desteklerinden ve kredilerinden faydalanabilecek.

Uzun süredir merak edilen KOSGEB Kanun Tasarısı’nın ayrıntıları kamuoyu ile paylaşıldı. Yeni düzenlemeyle hizmet ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelerin de KOSGEB desteklerinden yararlanmasının önü açılıyor. Bir diğer ifadeyle, artık imalatçı olmayan esnaf da KOSGEB kredilerinden faydalanabilecek. Bunun için de halen “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi” olan KOSGEB’in ismi, “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı” olarak değiştirilecek. Ayrıca, KOSGEB tarafından verilecek hizmet ve desteklerden yararlanacak işletmelere ilişkin sektörel ve bölgesel teşvikler, günün ekonomik ve sosyal şartlarına göre Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek. Kanun tasarısı, küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yönelik iki önemli yeniliği de beraberinde getiriyor. Kanuna eklenen bir maddeyle işletme veya girişimcilerin kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankaları ile diğer finans kuruluşlarından uygun koşullarda nakdi veya gayri nakdi kredi temin edebilmeleri için faiz, komisyon ve diğer masraflarına geri ödemeli veya geri ödemesiz destekler sağlayacak. Bu işletme veya girişimcilerin yatırım, üretim, ihracat, istihdam, teknoloji geliştirme, pazarlama ve diğer konularda ihtiyaç duydukları ürün ve hizmetleri temin edebilmeleriyle sermaye piyasalarına açılabilmeleri için gerekli geri ödemeli veya geri ödemesiz yardımlar yapılacak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: