Sağlık çalışanlarına iyi haber

Danıştay, sözleşmeli sağlık çalışanını sevindirecek bir karara imza attı. 4/B statüsünde çalıştırılan sağlık personelinin sözleşmelerinde yer alan karşılıksız fazla çalıştırma ve sözleşmelerin sebepsiz olarak sona erdirilmesine imkan tanıyan hükümlerin yürütmesi durduruldu.
Danıştay 12. Dairesi, üniversite hastanelerinde görev yapan sözleşmeli sağlık personelini sevindirecek ve emsal bir karar verdi. Türk Sağlık-Sen’in açtığı dava sonucunda 4/B’li sağlık personelinin sözleşmelerinde yer alan karşılıksız fazla çalıştırma ve sözleşmelerin sebepsiz olarak sona erdirilmesine imkan tanıyan hükümlerin yürütmesinı durduruldu.
Söz konusu dava Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görev yapan sağlık çalışanlarının sendikaya başvurusu üzerine Türk Sağlık-Sen tarafından açıldı. Türk-Sağlık-Sen’in başvurusunda uygulamanın Anayasaya ve insan haklarına aykırı olduğu belirtildi.
Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, 2008 yılı Hizmet Sözleşmesinin Çalışma Şartlarında yer alan “Ayrıca, ilgili kendisine verilen işleri bitirene kadar, normal çalışma saatleri dışında da çalışmak zorundadır. Normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında ilgiliye herhangi bir ek ücret ödenmez” ibaresi ve “Taraflar, bir ay önce ihbar etmek şartıyla sebep göstermeksizin sözleşmeyi feshedebilir” ibarelerinin yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Kararda Anayasanın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18’inci maddesinde ‘Hiç kimse zorla çalıştırılamaz. Angarya yasaktır’, “Ücrette adalet sağlanması” başlıklı 55. maddede de yer alan ‘Ücret emeğin karşılığıdır’ hükmü dayanak gösterildi. Ayrıca zaruri ve kamu menfaatlerini gerektiren işler dışında zorla çalıştırma yapılamayacağının evrensel bir kural halini aldığı belirtildi. Danıştay’ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne bildireceği ve bu üniversite bünyesindeki hastanede 4/B statüsünde görev yapan sözleşmeli personelin hizmet sözleşmesinin tek taraflı feshedilemeyeceğini belirten karar emsal olacak.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: